70% dân số đã được chủng ngừa Covid hai mũi

Tính đến ngày Chúa nhật 7 tháng 11, Hoa Kỳ đã đạt được một thành tích mới trong cuộc chiến chống đại dịch Covid.

Tính cho đến ngày chúa nhật thì có trên 181 triệu người trên 18 tuổi đã được chủng ngừa Covid hai mũi hay 70 phần trăm dân số.

Số người chủng ngừa Covid ít nhất 1 mũi cũng lên đến trên 208 triệu người trên 18 tuổi hay 80 phần trăm dân số.

Có trên 46.5 triệu người nhiễm Covid và trên 755 ngàn người chết vì con vi rút này.

Với số người chủng ngừa cộng thêm với số người đã bị lây nhiễm khỏi bệnh, sẽ giúp sớm đạt được tình trạng “miễn nhiễm bầy đàn” và trận đại dịch sẽ trở thành một thứ dịch xảy ra hàng năm như cúm.

22 tiểu bang và khu vực District of Columbia đã có số cư dân trong các tiểu bang này chủng ngừa Covid trên 70 phần trăm.

Tiểu bang Pensylvania dẫn đầu với 94.5 phần trăm cư dân trên 18 tuổi đã chủng ngừa Covid ít nhất 1 mũi.

Tin tức khác...