Phần Lan dự trù cho mỗi công dân xứ này một tháng 800 euros

Helsinki: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 7 tháng 12, chính quyền xứ Phần Lan dự trù sẽ trả hàng tháng cho mỗi công dân xứ này, một số tiền là 800 euros hay tương đương với 1,100 Mỹ kim, không kể giàu nghèo, không kể số lương kiếm được hàng năm
Bù lại, cư dân xứ Phần Lan sẽ không còn được hưởng những trợ cấp xã hội như hiện nay.
Với những trợ cấp xã hội ở Phần Lan cao hàng đầu thế giới, nhiều người ở xứ này, đã không chịu đi làm, ở nhà hưởng welfare.
Với chương trình trợ cấp tài chánh đồng đều cho mọi người, chính quyền xứ này hy vọng số người đi làm sẽ gia tăng.
Tỷ lệ thất nghiệp ở xứ Phần Lan hiện nay trên 10 phần trăm, trong khi mức thất nghiệp của những người trẻ lên đến 22.7 phần trăm.

Tin tức khác...