Số nhà mới xây gia tăng bất ngờ trong tháng 8

Ottawa: Theo bản tin của  cơ quan đặc trách về nợ nhà và nhà cửa, CMHC, phổ biến trong ngày thứ hai 11 tháng 9, thì số nhà mới xây trên toàn Canada trong tháng 8 đã gia tăng  nhiều hơn những ước đoán.

Theo cơ quan CMHC thì trong tháng 8, số nhà mới xây ở Canada, tính theo tỷ lệ nguyên năm, đã ở mức 223,232 đơn vị. Trong số này, loại nhà gia tăng là số  căn cao ốc condos mới xây gia tăng 2.7 phần trăm trong tháng 8.

Theo nhận định của ông Bob  Dugan, kinh tế gia trưởng  của cơ quan CMHC thì nhu cầu cần nhà mới gia tăng, vì những lạc quan của những người tiêu thụ ở Canada đã gia tăng lên đến mức cao nhất trong vòng 10 năm qua.

Với số nhà mới xây gia tăng cũng giúp gia tăng  số sản lượng nội địa (GDP) của Canada trong tài khóa thứ nhì của năm nay.

Theo nhận định của ông Krishen Ranga, kinh tế gia thâm niên của ngân hàng National thì kỹ nghệ địa ốc ở Canada không chịu ngừng bước  vì công ăn việc làm thịnh vượng và với mức lãi suất nợ nhà thấp, giúp cho  nhu cầu cần nhà gia tăng.

 

More Stories...