XUÂN TỨ

Lý Bạch
Yên thảo như bích ti
Tần tang đê lục chi
Đương quân hoài qui nhật
Thị thiếp đoạn trường thì
Xuân phong bất tương thức
Hà sự nhập la vi
 
Chú giải:
Yên & Tần: chàng đang ở đất Yên, thiếp đang ở xứ Tần
Nghĩa xuôi của hai câu chót: gío xuân (tượng chưng cho niềm vui) chẳng hiểu lòng nhau, vô cớ lọt vào màn the làm gì? (lòng ta đang buồn, không thiết đón gío xuân).
Lời bàn của Con Cò
Bài thơ ngũ ngôn 6 câu 30 chữ này đã được vài chục người từ nhiệp dư tới học gỉa dịch bằng thể thơ lục bát (với 42 chữ). Con Cò nghĩ rằng dùng 42 chữ để dịch một bài thơ 30 chữ kể như vô tình xóa đi cái nét xúc tích, cô đọng của thơ Lý Bạch nên chọn thể thơ nguyên thể, ít ra cũng thể hiện được phần nào cái “mùi Lý Bạch” trong bài dịch của mình.
2 câu đầu của nguyên bản tả sơ lược cái tươi mát của mùa xuân. 2 câu kế tả sự nhớ nhung của đôi vợ chồng sống cách ly trong cảnh xuân đó. 2 câu kết là linh hồn của bài thơ ( như vừa trình bày trong phần chú giải).  
Chữ “ghẹo” trong câu chót của bài dịch tuy fantasy nhưng mô tả được cái dí dỏm, tế nhị, lẳng lơ của họ Lý. Xin mấy bạn khó tính thông cảm.
 
XUÂN TỨ
Con Cò
Cỏ Yên như tơ xanh
Dâu Tần khoe cành biếc
Chàng mong mỏi về nhanh
Thiếp đang buồn da diết
Gió xuân chẳng thấu tình
Lọt màn the ghẹo thiếp

Tin tức khác...