Xuân đất khách

Thao thức đêm dài gió buốt Đông
Cố nhân chia cách lệ đan dòng
Giao thừa tĩnh lặng trong phòng vắng
Xuân đó buồn hiu chẳng đóa hồng
Sắc đẹp vàng son đời ảo mộng
Uy quyền danh vọng có như không
Tháng ngày hờ hững tình xa lạ
Thương nhớ làm chi đắng cõi lòng!

Mặc Khách

More Stories...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More