XIN KÝ ÙNG HỘ DỰ LUẬT S-226

  

                                                                                                                              Thông cáo báo chí
Dự Luật C-267 & S-226
Biện pháp chế tài của Canada đối với những nguời vi phạm nhân quyền quốc tế
Tổ Chức Thanh Niên Canada Tranh Đấu cho Nhân Quyền tại Việt Nam (CYHRV) xin cập nhật tin tức về dự luật  C-267, Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (Sergei Magnitsky Law), do Dân Biểu James Bezan (Selkirk-Interlake-Eastman, MB) bảo trợ, và trả lời chung những thắc mắc liên quan đến tiến trình của dự luật này.
Tiếp theo bản thông cáo báo chí do CYHRV phổ biến ngày 1-1-2017, văn phòng Ông Bezan cho CYRHV biết Thượng Nghị Sĩ (TNS) Raynell Andreychuk (Đảng Bảo Thủ) cũng đã đệ trình (first reading) một dự luật tương tự, S-226, ngày 4-5-2016, tại Thượng Viện.  Hai dự luật trên đây hoàn toàn giống nhau (trừ phần Dẫn Nhập – Preamble), với cùng tên gọi và mục đích, vì cả hai phát xuất từ Dự Luật C-689 do Ông Irwin Cotler, cựu Bộ Trưởng Tư Pháp và cựu Dân Biểu (Đảng Tự Do, Mont Royal, QC),  đệ trình ngày 9-6-2015.
Dự Luật S-226 do TNS Andreychuk bảo trợ đã qua lần đọc thứ hai (second reading) và được chuyển qua Ủy Ban Ngoại Giao và Mậu Dịch Quốc Tế của Thượng Viện (Senate Standing Committee on Foreign Affairs and International Trade) ngày 17-11-2016 để thảo luận và biểu quyết.  Đây là đuờng nối để đọc  về buổi thảo luận mới nhất ngày 14-12-2016, với phần điều trần thuyết phục mạnh mẽ của Ông Cotller: http://www.parl.gc.ca/Content/SEN/Committee/421/aefa/53012-e.htm?Language=E&Parl=42&Ses=1&comm_id=8.  Nếu được ủy ban này chấp thuận, dự luật sẽ được đọc lần thứ ba (third reading) tại Thượng Viện trước khi biểu quyết và chuyển sang Hạ Viện để cứu xét.
Văn phòng Ông Bezan cũng cho CYHRV biết trước đây đã có một thỉnh nguyện thư hỗ trợ Dự Luật      C-267, phổ biến từ ngày 2-6-2016 tới ngày 30-9-2016, thâu được 627 chữ ký, và được đệ trình ngày  4-11-2016.  Tuy nhiên, vẫn còn cơ hội để cộng đồng nguời Việt bày tỏ sự ủng hộ và góp phần vận động mạnh mẽ cho hai dự luật rất có ích cho công cuộc tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam.
CYHRV xin gửi thỉnh nguyện thư đính kèm (e-760) để ủng hộ hai Dự Luật C-267 và S-226.  Kính nhờ các hội đoàn cộng đồng, các tổ chức tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam, cũng như các quý vị quan tâm tới vấn đề này phổ biến và vận động cộng đồng nguời Việt và các thân hữu Canada vào trang mạng của Quốc Hội ký tên ủng hộ:Link ký tại đây: https://petitions.parl.gc.ca/en/Petition/Details…
Kính xin các tổ chức Cộng Đồng in dùm thỉnh nguyện thư và kêu gọi đồng bào ký ủng hộ tại hội chợ Tết của quí vị.  Xin gửi về CYHRV qua địa chỉ dưới đây, trước ngày 30-4-2017, để đệ trình lên Quốc Hội.
CYHRV hy vọng dự luật này, nếu được Quốc Hội chấp thuận trong năm nay, sẽ là một món quà vô giá của Canada dành cho tất cả những người khao khát tự do và nhân quyền trên toàn thế giới, nhân dịp dân Canada kỷ niệm 150 năm ngày lập quốc.
Ngày phổ biến: 11-1-2017
                                                              ———————————-
Kính thưa các hội đoàn nguời Việt, các cơ quan truyền thông và các vị quan tâm đến tình trạng nhân quyền tại Việt Nam,
Thanh Niên Canada Tranh Đấu cho Nhân Quyền tại VN (CYHRV) xin cập nhật tin tức về dự luật  Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (Sergei Magnitsky Law) và trả lời chung những thắc mắc liên quan đến tiến trình của 2 dự luật S-226 và C-267 này.
CYHRV xin gửi đuờng nối Thỉnh Nguyện Thư  ủng hộ Dự luật C-267 và S-226 trên trang mạng Quốc Hội để xin quí vị phổ biến rộng rãi đến cộng đồng nguời Việt cũng như thân hữu Canada :Link ký tại đây: https://petitions.parl.gc.ca/en/Petition/Details…
CYHRV cũng xin đính kèm bản thỉnh nguyển thư trên giấy để kính xin các BTC hội chợ Tết của các Cộng Đồng giúp in bản thỉnh nguyện thư.và vận động đồng huơng ký ủng hộ trong  dịp hội chợ Tết Nguyên Đán sắp tới.
CSVN có lẽ phải tìm đủ mọi cách vận động/mua chuộc để dìm 2 dự luật có tác động trực tiếp ngay vào quyền lợi và tài sản của những thủ phạm đàn áp, vi phạm nhân quyền tại VN.
Vì thế,  CYHRV tin tuởng rằng cộng đồng nguời Việt Canada lại càng hợp sức vận động mạnh mẽ cho hai dự luật giá trị và rất có ích cho công cuộc tranh đấu cho tự do, nhân quyền tại VN, đuợc thành công.
Xin cảm ơn quí vị rất nhiều.
Trân trọng
Nguyễn Khuê-Tú
Chủ Tịch – CYHRV
PETITION TO THE HOUSE OF COMMONS
IN PARLIAMENT ASSEMBLED
Whereas:
·         Canada should not be used by those foreign nationals who grossly violated internationally recognized human rights, as a safe haven for themselves and their families, or to hide away the proceeds from their illicit activities;
·         The U.S. has promulgated the Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, Estonia has adopted a similar law, and Great Britain and Norway are considering actions, aiming at establishing restrictive measures towards those who violated internationally recognized human rights. It is expected that other countries which value respect for human rights will follow suit;
·         Officials in the Communist regime in Vietnam systematically violate human rights by brutally suppressing political dissidents. They should also be subject to the restrictive measures called for in both Bill S-226 and Bill C-267; and
·         As Canada celebrates its sesquicentennial (150th) birthday, there is no gift to those who aspire respect for human rights everywhere in the world more precious than a law passed by its Parliament to promote respect for human rights.
We, the undersigned, citizens and permanent residents of Canada, call upon the House of Commons in Parliament assembled to pass Bill S-226 and Bill C-267, also known as the Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (Sergei Magnitsky Law).
Committed to truth and accountability,
Name                                              Address                                                                   Signature
————————————–    ———————————————————    ——————-
————————————–    ———————————————————    ——————-
————————————–    ———————————————————    ——————-
————————————–    ———————————————————    ——————-
 Nguyễn Khuê-Tú
Chủ Tịch
(gửi đền BBT)Xin vào đây để ký pétition ủng hộ dự luật S-226.


Tin tức khác...