Xe không người lái được lưu hành ở tỉnh bang Ontario.

Toronto: Trong hôm thứ tư ngày 23 tháng giêng, ông Jeff Yurek, bộ trưởng giao thông tỉnh bang Ontario đã loan báo là chính quyền tỉnh bang Ontario chấp thuận cho các công ty làm xe hơi được quyền thử xe không người lái trên các xa lộ trong tỉnh bang, bắt đầu từ ngày 1 tháng giêng năm nay.
Tuy nhiên cũng theo ông bộ trưởng giao thông, những xe không người lái sẽ phải có những điều kiện sau: hoặc có người ngồi trên xe hay có người điều khiển túc trực tầm xa.
Việc thử xe không người lái ở tỉnh bang Ontario bao gồm 9 công ty và tổ chức, gồm cả công ty Black Berry, công ty Magna, công ty Uber và trường đại học Waterloo.

Tin tức khác...