Một bác sĩ mất bằng, vì đi tìm gái điếm, mà lộn phải người nữ cảnh sát chìm

London: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 23 tháng giêng, một bác sĩ ở tỉnh bang Ontario, vừa mất bằng hành nghề trong tỉnh bang, sau khi ông này tìm cách trả tiền mua dâm đúng vào ngay một nữ cảnh sát chìm, mà ông này tưởng là một thiếu nữ.
Theo y sĩ đoàn tỉnh bang Ontario thì bác sĩ Harvey Hyson đã bị bắt giữ, trong việc ông tìm cách mua dâm tại thành phố London, tỉnh bang Ontario vào tháng 4 năm 2012.
Bác sĩ này đã bị y sĩ đoàn Ontario tước bằng hành nghề

Tin tức khác...