“Vòng tay Nhân ái” gây quỹ giúp học sinh, sinh viên nghèo ở quê nhà

Hôm thứ bảy 26 tháng 3 lúc 7 giờ tối, tổ chức từ thiện Vòng tay Nhân ái (Gifts Foundation) đã tổ chức gây quỹ tại hội trường Milan Banquet Hall, Mississauga, để giúp 170 học sinh, sinh viên nghèo, hiếu học ở quê nhà có cơ hội đến trường.

Gần 300 đồng hương đã đến tham dự chương trình văn nghệ có chủ đề “Cùng em đi học” do Thời Báo và VIETV bảo trợ.

Bà Phạm Ngọc Hương, chủ tịch ban quản trị “Gifts Foundation”, đã thay mặt các gia đình nghèo ở Việt Nam cảm ơn các mạnh thường quân và thiện nguyện viên đã trợ giúp tổ chức từ thiện Vòng tay Nhân ái trong 13 năm qua.

Dịp này, bà Phạm Ngọc Hương cũng giới thiệu các thành viên ban điều hành tổ chức “Gifts Foundation”.

Ban tổ chức cho biết tổng kết đêm gây quỹ sau khi trừ chi phí thu được $11. 245.

Đêm văn nghệ “Cùng em đi học” đã kết thúc vào lúc 12 giờ đêm cùng ngày sau phần xổ số và văn nghệ dạ vũ do các ca sĩ địa phương trình diễn.

 

 

Tin tức khác...

Đăng ký nhận tin tức qua email