VietCan Vote khởi động chiến dịch vận động tiền bầu cử

Nhóm VietCan Vote (Vietnamese Canadian Vote- Công dân Canada gốc Việt tham gia bầu cử), hôm Chủ nhật 14/10, đã xuống đường vận động cử tri người Việt đi bầu sớm và bầu đúng những ứng cử viên đáp ứng được nhu cầu của cộng đồng người Việt Toronto.

Ở khu vực bầu cử 7, York West, VietCan Vote thiết lập hai địa điểm cổ động bầu cho ông Georgio Mammoliti tái tranh cử nghị viên và Christopher Mammoliti ứng cử Ủy viên Hội đồng Giáo dục Học khu. Tại giao lộ Jane- Finch, các thiện nguyện viên đã giải thích thể thức bầu cử, ghi danh cử tri. Địa điểm này có chương trình văn nghệ, BBQ. Tại Plaza tọa lạc ở góc Jane Sheppard, VietCan Vote tiếp xúc với cử tri người Việt và đề nghị đưa cử tri đi bầu ngay sau khi ghi danh. Ở cả hai nơi đều có xe túc trực sẵn sàng đưa đón cử tri đến tận phòng phiếu để cử tri có thể bầu cử sớm nội trong ngày 14/10. Buổi chiều thiện nguyện viên VietCan Vote đến giáo đường thuộc Cộng đoàn Công giáo North York, tọa lạc tại số 2747 Jane Street North York, vận động cử tri người Việt đi bầu và đề nghị sẽ liên lạc lại với cử tri vào ngày bầu cử chính thức 22/10, nếu cần, sẽ cung cấp phương tiện di chuyển cho cử tri đến phòng phiếu.
Tại chùa Pháp Vân, ứng cử viên nghị viên Ron Starr cũng khuyến khích cử tri Phật tử tham gia bầu cử và tại văn phòng tranh cử của ứng cử viên thị trưởng Brampton, Patrick Brown, cũng cổ động cử tri thành phố này thực hiện quyền hiến định của người dân dưới chính thể dân chủ.

Nhận thức được tình trạng công dân Canada gốc Việt ít sử dụng lá phiếu để tạo nên tiếng nói mạnh trong chính quyền, VietCan Vote là một tập hợp các thiện nguyên viên, phi đoàn thể, được thành lập trong thời gian tiền bầu cử với mục đích vận động cử tri người Việt hành xử quyền công dân, tham gia bầu cử và cổ động cử tri bỏ phiếu cho các ứng cử viên đã cam kết sẽ đại diện cho quyền lợi của tập thể người Việt tại nghị trường.

Tin tức khác...