Việt Nam sẽ tổ chức đua xe Grand Prix.

Hà Nội: Theo những tin tức vừa loan báo, Việt Nam sẽ cho tổ chức đua xe hơi Grand Prix vào năm 2020 tại thành phố Hà Nội, và đây sẽ là cuộc đua xe hơi quốc tế đầu tiên diễn ra ở Việt Nam.
Theo những giới chức của chính quyền cộng sản thì những chi tiết về cuộc đua F1 sẽ được công bố trong những ngày sắp tới.
Theo lời ông Mai Tiến Dũng của chính quyền Hà Nội thì chi phí cho cuộc đua này sẽ do các tư nhân bảo trợ, và chính quyền sẽ không bảo trợ.

Tin tức khác...