Việt Nam dừng nhập cảng động vật hoang dã

Việt Nam dừng cấp phép nhập cảng động vật hoang dã dù còn sống hay đã chết.

Truyền thông trong nước loan tin vừa nói theo chỉ thị của Thủ tướng VN Nguyễn Xuân Phúc về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã.

Chỉ thị nêu rõ, tại một số địa phương vẫn còn tình trạng săn, bắt, giết mổ, kinh doanh bất hợp pháp các loài động vật hoang dã… làm gia tăng nguy cơ tuyệt chủng của nhiều loài, ảnh hưởng cân bằng sinh thái, sức khỏe con người… Do đó, động vật hoang dã sẽ bị cấm nhập, trừ những trường hợp đặc biệt được Thủ tướng cho phép.

Lệnh cấm này không áp dụng với các loài thủy sản phục vụ sản xuất, chế biến làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, dược liệu…

Nếu động vật hoang đã được cơ quan thẩm quyền quản lý nước ngoài cấp giấy phép xuất vào Việt Nam, thì vẫn phải trả hàng về nơi xuất xứ. Trường hợp chủ hàng không tuân thủ thì xử trí như động vật hoang dã bất hợp pháp. 

Tin tức khác...