Việc hạ viện Mỹ tiến hành việc buộc tội tổng thống Trump, có ảnh hưởng đến thỏa hiệp tự do mậu dịch Bắc Mỹ.

Hoa Thịnh Đốn: Trong hôm thứ tư ngày 25 tháng 9, tổng thống Trump đã tuyên bố là ông lo ngại là hạ viện Hoa Kỳ tiến hàng việc buộc tội ông, và sẽ không có thì giờ thông qua thỏa ước tự do mậu dịch Bắc Mỹ , đã ký kết lại với Canada và Mễ Tây Cơ.
Tuy nhiên theo tổng thống Trump thì nếu chờ đến năm tới, khi đảng Cộng Hòa chiếm đa số ghế ở hạ viện, thì ông sẽ cho tiến hành lại thỏa hiệp tự do mậu dịch này.
Tuy nhiên theo ông Lighthizer, người cầm đầu những cuộc thương thảo mậu dịch của Hoa Kỳ, thì ông lạc quan là thỏa ước tự do mậu dịch Bắc Mỹ mới sẽ được thông qua.
Ông Lighthizer cũng nhấn mạnh là nếu thỏa hiệp này không được thông qua thì là một tai hại cho nền kinh tế Mỹ.

Tin tức khác...