Việc giao thương với Hoa Kỳ sau khi Canada hợp thức hóa việc sử dụng cần sa

Ottawa: Chủ trương của hai nhà lãnh đạo hai quốc gia láng giềng ở Bắc Mỹ  về cần sa đã hoàn toàn khác biệt nhau: trong khi chính quyền của thủ tướng Justin Trudeau sắp sửa cho hợp thức hóa việc sử dụng cần sa, thì tân tổng thống Hoa Kỳ sắp sửa nhậm chức, Donald Trump cho biết ông ta sẽ tiếp tục duy trì lệnh cấm.

Tình hình nước Mỹ hiện nay rất phức tạp khi có nhiều tiểu bang Hoa Kỳ như tiểu bang Colorado hay Washington  đã hợp thức hóa việc sử dụng cần sa, nhưng trên lãnh vực liên bang, cần sa vẫn là một thứ quốc cấm.

 

Nhiều người Canadians khi qua biên giới, bị các nhân viên an ninh biên giới Hoa Kỳ hỏi là có từng hút cần sa. Nhiều người thành thật nói trước kia còn trẻ họ có hút, nhưng bây giờ họ không hút nữa. Những người thành thật khai báo, đã bị các nhân viên an ninh biên giới Mỹ cấm không cho nhập cảnh. Những lần sau, muốn qua biên giới, những người này phải làm đơn, phải đóng lệ phí qua trung gian luật sư, mới được qua, và mỗi lần qua  Mỹ là một lần phải xin phép.

Ông Lemn Saunders, một luật sư về di trú ở thành phố Blaine, tiểu bang Washington cho biết là thương vụ của văn phòng gia tăng, nhờ vào số người Canadians bị cấm qua này. Theo lời khuyến cáo của luật sư Saunders thì khi cảnh sát biên giới Mỹ hỏi là mình có hút cần sa trước đây hay không, thì những người bị hỏi có quyền không trả lời yes hay no.

Việc Canada cho hợp thức hóa việc sử dụng cần sa  cũng giúp cho số người Mỹ, có nhiều người đang hút cần sa, xin di dân qua Canada, cùng dịp với những người  Mỹ không thích tân tổng thống Donald Trump.

Ngoài ra việc hợp thức hóa cần sa, cũng giúp cho số du khách Hoa Kỳ qua Canada, để mà hút cần sa thoải mái, gia tăng.

 

Tin tức khác...