Vẫn không có ai may mắn trúng lô độc đắc Lotto Max.

Toronto: Lại thêm một tuần nữa, vẫn chưa có ai may mắn trúng lô độc đắc 60 triệu dollars của loại xổ số Lotto Max.
Trong kỳ xổ hôm thứ sáu ngày 25 tháng 5, lô độc đắc 60 triệu mang số 7,10,13, 19,24,31,41 và số bonus 1, vẫn không có người trúng.
Trong số 46 lô trúng mỗi lô 1 triệu dollars, có 21 người may mắn trở thành triệu phú.
Như thế kỳ xổ tới ngoài lô độc đắc 60 triệu dollars không thay đổi, còn có 50 lô mỗi lô 1 triệu dollars, tổng cộng là 110 triệu dollars.

Tin tức khác...