Ứng cử viên Joe Nguyễn thắng trong bầu cử sơ bộ ở Washington

Kết quả cuộc bầu cử sơ bộ ứng cử viên của đảng Dân Chủ vào thượng viện tiểu bang Washington đã được công bố hôm 29 tháng 8.

Theo kết quả này, ứng cử viên Joe Nguyễn đã thắng với số phiếu 14,019, chiếm 31 phần trăm số phiếu bầu, trong khi đối thủ là bà Shannon Braddock chỉ có 11,114 phiếu.

Như thế ông Joe nguyễn sẽ là ứng cử viên của đảng Dân Chủ trong cuộc bầu thượng nghị sĩ tiểu bang Washington sẽ diễn ra trong tháng 11 năm nay.

Ông Joe Nguyễn là một nhân viên cao cấp của công ty Microsoft ở thành phố Seatte và có rất nhiều hy vọng được bầu vào thượng viện tiểu bang: nếu đúng như thế thì ông Joe Nguyễn sẽ là thượng nghị sĩ gốc Việt đầu tiên của tiểu bang Washington.

Tin tức khác...