Úc Đại Lợi nhập cảng quả thanh long từ Việt Nam

Sydney: Trong hôm thứ sáu ngày 6 tháng 10, hiệp hội những người xuất cảng và nhập cảng nông phẩm xứ Úc Đại Lợi (AHEIA) đã lên tiếng giải thích về những lo lắng của những nông gia trồng cây thanh long ở Úc, trong việc chính quyền Úc đã quyết định cho nhập cảng trái thanh long từ Việt Nam.

Ba tấn trái thanh long từ Việt Nam đã được nhập cảng vào Úc trong tháng 9, và đây là lần đầu tiên trái thanh long  từ Việt Nam đã được nhập cảng vào Úc.

Các câu hỏi của các nông gia Úc liên quan đến  sự an toàn thực phẩm, sâu và bệnh dịch có thể đến Úc từ những trái thanh long vừa nhập cảng.

Một ký thanh long được bán với giá 30 Úc kim.

Tin tức khác...