Úc Đại Lợi là tuyển chọn đầu cho những sinh viên du học Việt Nam.

Saigon: Theo tin của tòa lãnh sự Úc Đại Lợi ở Saigon thì nước Úc hiện nay là mơ ước đầu tiên của những sinh viên Việt Nam muốn du học.
Cũng theo tin của tòa lãnh sự Úc thì hàng năm có trên 28 ngàn sinh viên Việt Nam du học ở các trường đại học Úc, và hiện có trên 60 ngàn cựu sinh viên Việt Nam đã du học tại Úc ở Việt Nam.
Trong khi đó theo những thống kê mới đây thì số sinh viên Việt Nam du học ở Hoa Kỳ hiện nay là 27,657 sinh viên, sút giảm 9 phần trăm so với con số 30,389 sinh viên Việt du học ở Mỹ vào tháng chạp năm 2017.
Tại Canada, số sinh viên Việt Nam du học cũng gia tăng mạnh: trong năm 2017 số sinh viên Việt ở Canada gia tăng 89 phần trăm so với năm trước đó và ở mức 15 ngàn sinh viên, bằng 3 phần trăm của tổng số sinh viên ngoại quốc ở Canada.
Số lượng sinh viên Việt du học ở Canada gia tăng cao nhất trong năm qua.
Đứng hàng thứ nhì về mức gia tăng là sinh viên Trung quốc, gia tăng 28 phần trăm.
Đứng hàng thứ ba là sinh viên Ấn Độ, với số sinh viên gia tăng 25 phần trăm trong năm qua.

Tin tức khác...