Cựu hoa hậu tiểu bang Kentucky gửi hình khỏa thân cho học trò.

Cincinnati: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 11 tháng 12, một cựu hoa hậu của tiểu bang Kentucky, nay là giáo viên, đã bị buộc tội gửi hình lõa thể của bà ta cho những học sinh chưa đủ tuổi thành niên.
Bị cáo là bà Ramsey Bearse, 28 tuổi , bây giờ đã chuyển qua sống ở thành phố Charleston, tiểu bang West Virginia.
Bà Bearse đã bị buộc tội đã gửi những bức hình lõa thể của bà cho một học sinh 15 tuổi ở trường Andrew Jackson Middle School ở Cross Lanes, tiểu bang West Virginia qua Snapchat.
Bà Bearse đã đoạt chức hoa hậu tiểu bang Kentucky vào năm 2014, khi chưa lấy chồng và còn mang tên là Carpenter.
Bị cáo cũng tốt nghiệp ở trường đại học Kentucky

Tin tức khác...