Tỷ lệ thất nghiệp ở Canada vẫn ở mức thấp nhất

Ottawa: Theo thống kê của sở thống kê Canada phổ biến trong hôm thứ sáu ngày 4 tháng giêng, thì trong tháng chạp vừa qua, đã có thêm 9,300 công ăn việc làm mới ở Canada, và mức thất nghiệp ở Canada vẫn ở mức 5.6 phần trăm, mức thấp nhất trong vòng 43 năm qua.
Trong khi các chuyên gia tài chánh đã nghĩ là sẽ chỉ có khoảng 5,300 công ăn việc làm mới trong tháng 12.
Trong năm 2018, đã có thêm 163,300 công ăn việc làm mới ở Canada.
Tỉnh bang British Columbia có nhiều công ăn việc làm nhất trong năm và mức thất nghiệp là 4.4 phần trăm, trong khi mức thất nghiệp cao nhất ở Canada là tỉnh bang Newfoundland với mức thất nghiệp là 12.2 phần trăm.

Tin tức khác...