Số lượng nhà bán được ở thành phố Vancouver xuống thấp

Vancouver: theo bản thống kê của hội đồng địa ốc thành phố Vancouver thì trong năm 2018 vừa qua, số nhà bán được ở thành phố này đã ở mức thấp nhất kể từ năm 2000 cho đến nay.
Trong năm 2018 chỉ có 24,619 căn nhà được bán , sút giảm 31.6 phần trăm so với số nhà bán được trong năm 2017 trước đó.
Giá bán trung bình một căn nhà ở thành phố Vancouver trong năm 2018 là $1, 032,400, sút giảm 2.7 phần trăm so với giá nhà bán trong tháng chạp năm 2017.
• Trong khi giá một căn nhà độc lập (detached home) ở thành phố Vancouver trong năm là 1.57 triệu dollars.
• Giá trung bình 1 căn townhouse là $809,700 và giá một căn condo là $664,100.

Tin tức khác...