Tỷ lệ thất nghiệp của những di dân đến Canada ở mức thấp nhất.

Ottawa: Theo thống kê của sở thống kê Canada phổ biến trong hôm thứ sáu ngày 28 tháng chạp thì sự cách biệt giữa tỷ lệ thất nghiệp của những cư dân Canada và tỷ lệ thất nghiệp của những di dân đến Canada, đã ngày một ít đi.
Điều này cũng cho thấy là nền kinh tế Canada phát triển mạnh có thêm công ăn việc làm cho những di dân mới đến.
Theo thống kê thì tỷ lệ thất nghiệp của những người Canadians trong năm 2017 là 5 phần trăm, trong khi tỷ lệ thất nghiệp của những di dân mới đến Canada trong năm 2017 ở mức 6.4 phần trăm.
Hiện nay số di dân chiếm 24 phần trăm tổng số người đi làm ở Canada, và tỷ lệ di dân đi làm ở Canada ngày càng gia tăng theo số di dân và những người tỵ nạn được chính quyền nhận vào Canada.
Bản thống kê cũng cho thấy là phần lớn những di dân mới đến Canada một phần là những sinh viên du học được ở lại Canada, và phần lớn những di dân khác cũng là người có học thức, có nghề nghiệp chuyên môn, nên đã giúp cho nền kinh tế Canada tiến triển.
Những di dân trẻ mới đến Canada là những người đi làm, đóng thuế nuôi những người về hưu.
Những di dân đến Canada đều cư ngụ ở những thành phố lớn như Toronto, Vancouver, Montreal, Calgary.
37 phần trăm những di dân hiện sinh sống ở thành phố Toronto.

Tin tức khác...