Tìm thấy con chuột chết trong bát súp tại một nhà hàng.

Vancouver: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 28 tháng chạp, hai phụ nữ vào tiệm Crab Park Chowdery ở thành phố Vancouver, tỉnh bang British Columbia gọi món súp, và đã tìm thấy một con chuột chết trong một trong hai bát súp mà họ vừa kêu.
Chủ nhân của nhà hàng, ông Ashton Phillips đã xin lỗi và đền cho hai người khách hàng này một phiếu ăn miễn phí trị giá 100 dollars.
Ông Phillips cũng nói với các phóng viên báo chí là việc thấy con chuột lớn chết trong súp là một chuyện không thể xảy ra, vì súp được nấu ở một nhà bếp khác có tên là Mamie Taylor, ở trong khu phố Tàu Vancouver, và được đưa đến nhà hàng trong những thùng đậy kỹ.
Các viên chức y tế thành phố đã cho phép nhà hàng Crab Park Chowder được tiếp tục mở cửa, nhưng đóng cửa nhà bếp Mamie Taylor vì các viên chức y tế thấy có những dấu hiệu của chuột trong nhà bếp này.

Tin tức khác...