Tuy tòa án bác bỏ dự luật cắt giảm nghị viên thành phố Toronto, thủ hiến Doug Ford cho áp dụng điều luật “notwithstanding”.

Toronto: Tuyên bố trong cuộc họp diễn ra vào ngày thứ hai 10 tháng 9, thủ hiến Doug Ford của tỉnh bang Ontario cho biết là ông sẽ dựa vào điều khoản “notwithstanding”(không kể số gì đến những phản đối), trong hiến pháp Canada, để không tuân theo lệnh của tòa án, tiếp tục cho thi hành việc cắt giảm số nghị viên thành phốn Toronto từ 47 nghị viên như hiện nay, xuống còn 25 nghị viên.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử mà một vị thủ hiến ở tỉnh bang Ontario đã dùng quyền phủ quyết, để duy trì những điều luật mà chính quyền tỉnh bang đã đề ra, mặc dù có những dấu hiệu là nhân quyền đã bị vi phạm.
Trước đó thẩm phán Edward Belobaba đã phán quyết là dự luật cắt giảm nghị viên của chính quyền tỉnh bang, đã vượt quá giới hạn lấn sang vùng trách nhiệm của chính quyền thị chính. Thẩm phán Belobaba cũng phán quyết là dự luật 5 cắt giảm nghị viên thành phố Toronto của chính quyền tỉnh bang Ontario vi hiến.
Việc thủ hiến Ford sử dụng điều khoản ” notwithstanding” trong hiến pháp, đã bị nhiều dư luận chống đối, xem ông như là một kẻ độc tài, không tôn trọng tinh thần dân chủ.

Tin tức khác...