Hệ thống xe lửa đô thị, LRT, ở thành phố Ottawa sẽ trì trệ cho đến năm tới 2019.

Ottawa: Cho dù có những lời hứa hẹn là chắc chắn đường xe lửa đô thị Tremblay sẽ lăn bánh trong năm nay 2018, cuối cùng trong hôm thứ hai ngày 10 tháng 9, ông John Nanconi, chủ tịch hệ thống chuyên chở công cộng OC Transpo đã xác nhận với hội đồng thành phố Ottawa là đường xe lửa đô thị Tremblay sẽ hoàn tất vào đầu năm 2019.
Chi phí cho việc thiết lập đường xe lửa đô thị Tremblay lên đến 2.1 tỷ dollars.

Tin tức khác...