Tuy phải chờ đợi lâu, đa số những người Canadians hài lòng với chương trình bảo hiểm y tế

Ottawa: Một bản tường trình vừa được phổ biến cho thấy là tuy phải chờ đợi lâu hơn so với cư dân của nhiều quốc gia khác, nhưng đa số những người Canadians đã hài lòng với chương trình bảo hiểm y tế đại chúng.

Bản tường trình “How Canada Compares” của tổ chức The Canadian Institute for Health Information, so sánh chương trình bảo hiểm y tế của quốc gia tiền tiến.

Theo bản tường trình  thì cư dân Canada đã phải  chờ đợi lâu hơn trong việc đi khám bác sĩ gia đình, các bác sĩ chuyên môn, và ngay cả khi phải vào phòng khám khẩn cấp, so với những cư dân của các quốc gia khác. Tuy nhiên cũng theo bản tường trình thì một khi những người Canadians được săn sóc  sức khỏe, thì họ lạc quan và tin tưởng vào những dịch vụ y tế mà chính quyền cung cấp.

11 quốc gia trong bản tường trình thì ngoài Canada  còn có  Hoa Kỳ, Đức, Thụy Sĩ, Anh, Úc  Đại Lợi, Pháp, Hòa Lan, Thụy Điển, Na Uy và Tân Tây Lan.

Về việc xin khám bác sĩ gia đình, thì chỉ có 43 phần trăm những bệnh nhân Canada có thể  hẹn đến bác sĩ  trong vòng 1 ngày, so với 76 phần trăm ngừoi Tân Tây Lan có thể đến  hẹn gặp bác sĩ gia đình trong 1 ngày, không phải chờ lâu.

Những người Canadians thường dùng các dịch vị y tế như vào phòng khám bệnh khẩn cấp, đến gặp bác sĩ, mua thuốc.. hơn là những cư dân của những quốc gia khác.

56 phần trăm những bệnh nhân Canadians phải chờ trung bình lâu hơn 4 tuần, để có  thể gặp bác sĩ chuyên môn, so với chỉ có 36 phần trăm những bệnh nhân  nước ngoài phải chờ lâu tương tự.

Hệ thống y tế Canada tốt hơn cho nhu cầu của từng bệnh nhân, vì họ thường xuyên gặp bác sĩ gia đình và được bác sĩ giải thích cặn kẽ tình trạng bệnh tật.

74 phần trăm những người Canadians đã cho là phẩm chất của việc săn sóc sức khỏe ở Canada rất tốt.

Tin tức khác...