Tưởng niệm Ngày Tang Yên Bái lần thứ 89

Ngày 2/6/2019, tại trung tâm sinh hoạt cộng đồng người Việt Houston và VPC, VNQDĐ Houston đã tổ chức trọng thể buổi Lễ Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Việt Nam Quốc dân đảng đã vị quốc vong thân tại Yên Bái ngày 17/6/1930, với sự tham dự của nhiều đồng chí đến từ California, Colorado, Dallas cùng đồng hương thân hữu tại Houston.
Ngày 17/6 hàng năm đã trở thành ngày trọng đại của các đảng viên Việt Nam Quốc dân đảng cũng là ngày giỗ của 12 liệt sĩ cách mạng VN và Đảng Trưởng Nguyễn Thái Học bị thực dân Pháp xử chém tại pháp trường Yên Bái cách đây 89 năm. Các liệt sĩ vì tranh đấu cho nền độc lập tự do dân tộc mà hy sinh là gương sáng chói lọi cho các thế hệ VN sau nầy trong sứ mạng cứu nước.

Bạch Cúc

Tin tức khác...