Tưởng nhớ

Khói nhà ai thưa thớt vắng
Buổi cơm chiều lạnh lẽo qúa
Món ăn quen mùi canh khế
Anh đây một mình lặng lẽ
Tưởng nhớ hương xưa với bóng hình
Nhớ một chiều thu năm ấy
Anh đón em về nắng hanh vàng
Ngày ấy em ngây thơ lắm
Như lúc trăng lên những đêm rằm
Bao mùa thu bao kỹ niệm
Kể từ hôm ấy đi về chung
Em vẫn nói anh tài hoa lắm
Hoa tay nhiều giỏi ghê đi
Thời gian nhẹ nhẹ trôi qua
Hơn mười năm có Bé với Bì
Kỹ niệm nhiều thương nhớ nhiều
Ngày anh về cũng không xa lắm
Mình lại tay trong tay có nhau
Văn Long & An Nguyễn

Tin tức khác...