Tuần hành biểu tình chống phân biệt chủng tộc

Một cuộc tuần hành qua trung tâm thành phố Vancouver sẽ diễn ra vào lúc 4 giờ chiều ngày Thứ Sáu 19 Tháng 6 tại Jack Poole Plaza để ủng hộ phong trào Black Lives Matter (Mạng sống của người da đen cũng đáng kể) và để đánh dấu kỷ niệm biến cố lịch sử Juneteenth. Đoàn người tuần hành sẽ đi dọc theo Thurlow Street và sau đó đến Sunset Beach để biểu tình, gồm các màn diễn thuyết và trình diễn.

Nova Stevens, một người đồng tổ chức Cuộc Tuần hành “Freedom From Hate March” nói “Hiện tại cuộc sống của chúng ta đang bị đe dọa và chúng ta đang đối phó với một đại dịch. Black Lives Matter là đại dịch. Juneteenth là biến cố lâu đời nhất trên toàn quốc về kỷ niệm chấm dứt chế độ nô lệ tại Hoa Kỳ. Đó là ngày 19 tháng 6 năm 1865, khi những người nô lệ da đen được giải phóng ở Texas sau cuộc Nội Chiến.”

Ngày 19 tháng 6 là ngày những người lính thuộc phe Liên Bang miền Bắc đến Texas và loan tin cuộc nội chiến đã kết thúc; những người nô lệ được tự do. Tuy nhiên, Tuyên bố Giải phóng Nô lệ đã được chính thức đưa ra hai năm trước, vào năm 1863. Nhiều năm sau, Juneteenth vẫn giữ giá trị quan trọng.

Phát ngôn nhân của cuộc biểu tình là Clement Isanganino nói thêm: “Mặc dù đó là một ngày lễ của người Mỹ, nhưng điều đó có nghĩa là chúng ta không thể dành thời gian đó để suy ngẫm về sự bất công chủng tộc ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào trong chính ngôi nhà của mình.”

Đây là cuộc biểu tình lớn thứ ba xảy ra ở Vancouver để ủng hộ phong trào Black Lives Matter trong hai tháng qua, và lần đầu tiên bao gồm một cuộc tuần hành qua các đường phố.

Shamika Mitchell, một người khác trong ban tổ chức nói “Tổ tiên của chúng tôi đã tuần hành, vì vậy nó thực sự giống như trao quyền cho một tầng lớp thế hệ khác. Họ đã tuần hành cho chúng tôi để chúng tôi không phải trải qua tất cả những điều này, và bây giờ chúng tôi phải làm chính xác những gì họ phải làm, đó là giải phóng.”

Sau cuộc tuần hành, đoàn người biểu tình sẽ tập trung xung quanh một sân khấu được thiết lập tại Sunset Beach. Nơi đó có thiết lập một khu bán hàng để giới thiệu các doanh nghiệp của người da đen.

Các nhà tổ chức cho biết họ không làm việc trực tiếp với Sở Cảnh sát Vancouver, sắp xếp để đảm bảo an ninh của chính họ để đảm bảo an toàn công cộng và xa cách xã hội.

Stevens nói “Chúng tôi không làm việc cùng với cảnh sát bởi vì chúng tôi không cảm thấy đây không phải là thời điểm để làm việc với họ. Họ đã không làm việc với chúng tôi.”

Về phía cảnh sát, phát ngôn nhân Tania Visintin của Sở Cảnh sát Vancouver cho biết “Mục đích chính của chúng tôi là bảo vệ sự an toàn của người biểu tình, công chúng và cảnh sát. Chúng tôi đang làm việc với các điều phối viên, những người muốn cuộc biểu tình này được ôn hòa và an toàn cho mọi người liên quan.”

Tin tức khác...