Tư nhân sẽ có quyền bán cần sa ở tỉnh bang Ontario.

Toronto: Trong hôm thứ hai ngày 13 tháng 8, chính quyền đảng Bảo Thủ Cấp Tiến ở tỉnh bang Ontario đã cho công bố những luật lệ mới về việc bán cần sa ở tỉnh bang này, một khi việc hợp thức hóa cần sa được thông qua ở Canada vào ngày 17 tháng 10 sắp đến.
Trong cuộc họp báo diễn ra vào ngày thứ hai tại nghị viện tỉnh bang, bà Caroline Mulroney, bộ trưởng tư pháp và ông Vic Fideli, bộ trưởng tài chánh tỉnh bang Ontario đã công bố những luật lệ mới.
Trước đó theo quyết định của chính quyền đảng Tự Do của bà cựu thủ hiến Kathleen Wynne, cần sa sẽ được bán lẻ cho người mua qua các cửa tiệm quốc doanh trực thuộc cơ quan bán rượu bia LBGO.
Theo quyết định mới, việc bán lẻ cần sa cho công chúng sẽ do các công ty tư nhân bắt đầu từ ngày 17 tháng 10, trong khi việc bán cần sa qua mạng internet sẽ do cơ quan trực thuộc chính quyền tỉnh bang đảm trách và sẽ bắt đầu vào tháng tư năm 2019.
Những điều lệ khác trong việc mua bán cần sa ở tỉnh bang Ontario không thay đổi như muốn mua cần sa thì người mua phải đủ 19 tuổi. Một người chỉ được mua tối đa một lần 30 grams cần sa.

Tin tức khác...