Một con trăn xổng chuồng

Ottawa: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 13 tháng 8, thì các cơ quan an ninh đang truy lùng một con trăn bị xổng chuồng.
Con trăn ( boa constrictor) dài 1.5 mét đã xổng chuồng từ một tư gia ở thành phố Ottawa từ sáng sớm hôm thứ bảy 11 tháng 8.
Theo các viên chức của thành phố Ottawa thì con trăn đã xổng chuồng ở một tư gia trên đường Lanark Avenue trong khu vực Westboro.
Theo lời chủ nhân của con trăn này thì con trăn hiền và thân thiện và nó chưa bao giờ đi ra ngoài khỏi chuồng.

Tin tức khác...