Trường học ở tỉnh bang Ontario sẽ đóng cửa cho đến tháng 9

Toronto: trong bản công bố phổ biến hôm thứ ba ngày 19 tháng 5, tại nghị viện tỉnh bang, chính quyền tỉnh bang Ontario loan báo là các trường học ở tỉnh bang sẽ đóng cửa cho đến tháng 9.
Các lớp học sẽ tiếp tục học trên mạng internet cho hết niên học.
Các trường học ở tỉnh bang Ontario đã đóng cửa vì COVID-19 từ ngày 13 tháng 3 cho đến nay.
Theo lời thủ hiến Doug Ford thì sự an toàn của trẻ em là mối quan tâm hàng đầu của chính quyền tỉnh bang và ông sẽ không tìm cách gây nguy hại cho các trẻ em vì Đại Dịch.
Trong khi đó ông Stephen Lecce, bộ trưởng giáo dục tỉnh bang Ontario nói là ông sẽ công bố chương trình quay lại lớp học vào tháng 9, trong những ngày cuối tháng 6 sắp tới.
Tất cả những học sinh lớp 12 đã đủ điểm để tốt nghiệp trước khi có đại dịch, sẽ được phát bằng tốt nghiệp.

Tin tức khác...