Trường đại học Ottawa mở lớp dạy về luật cần sa

Ottawa: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 16 tháng 4, thì vào niên khóa tới, phân khoa luật của trường đại học Ottawa sẽ mở hai lớp dạy về luật buôn bán cần sa.
Đây là trường đại học Canada đầu tiên có những lớp dạy về luật cần sa.
Theo giáo sư Adam Dodek, khoa trưởng phân khoa luật của trường đại học Ottawa thì những luật lệ về cần sa sẽ quan trọng cho những luật sư hành nghề trong tương lai.
Cũng theo giáo sư khoa trưởng Dodek, thì hai lớp học về luật cần sa sẽ được giảng dạy bằng hai thứ tiếng Anh và Pháp và sẽ do hai luật sư có kinh nghiệm về cần sa hướng dẫn.
Giáo sư khoa trưởng cũng cho biết là trường đại học Ottawa cũng hợp tác với công ty trồng cần sa Canopy Growth, để cho các sinh viên có dịp đến thăm viếng các cơ sở trồng cần sa của công ty này.

Tin tức khác...