Trường đại học cung cấp miễn phí vật dụng cần cho thời kinh nguyệt của những nữ sinh viên.

Halifax, Nova Scotia: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 6 tháng 8, trường đại học công giáo Mount Saint Vincent ở thành phố Halifax, tỉnh bang Nova Scotia sẽ cung cấp miễn phí những vật dụng cần cho thời kỳ kinh nguyệt của những nữ sinh viên.
Trường đại học đã đặt những bảng quảng cáo ở trong phòng vệ sinh của nam và nữ trong trường đại học, về nơi chốn mà các nữ sinh viên có thể xin miễn phí những vật dụng này.
Cô Nikki Jamieson, chủ tịch của hiệp hội sinh viên trường đại học Mount Saint Vincent đã nói với các phóng viên báo chí là trường đại học sẽ chắc chắn giúp tất cả những nữ sinh viên, những sinh viê chuyển giới.. cảm thấy thoải mái khi sử dụng những vật dụng này.
Ngoài trường đại học Mount Saint Vincent còn có một số những trường đại học khác cũng cung cấp những vật dụng cần thiết cho kinh kỳ của những nữ sinh viên như trường đại học Calgary, Toronto , Carleton và Montreal.

Tin tức khác...