25 trong số 122 đám cháy rừng ở tỉnh bang Ontario đã không thể kiềm chế được.

Toronto: Theo những tín tức công bố hôm thứ ba ngày 7 tháng 8, thì hiện vẫn có 122 đám cháy rừng đang diễn ra ở miền bắc tỉnh bang Ontario.
Trong số 122 đám cháy rừng này, theo bộ tài nguyên thiên nhiên tỉnh bang Ontario thì trong số 122 đám cháy đang diễn ra, có 25 đám cháy lớn không thể dập tắt được.
Đám cháy lớn nhất vẫn là đám cháy được gọi là Parry Sound 33, hoành hoành gần thành phố Parry Sound ở phía bắc của thành phố Toronto.
Tính đến này đám cháy Parry Sound 33 đã thiêu hủy 113 cây số vuông và vẫn tiếp tục lan rộng, tuy là vào buổi chiều thứ hai có 1 trận mưa lớn, nhưng theo các chuyên gia của bộ năng lực thiên nhiên thì rừng vẫn khô và mưa không làm giảm sự lan rộng của những đám cháy này.

Tin tức khác...