Trump muốn trục xuất người Việt!

Hoa Thịnh Đốn: Cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ đã rúng động khi nghe tin là tổng thống Trump vẫn tìm cách trục xuất những người Việt đến Hoa Kỳ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995, chưa vào quốc tịch và từng phạm pháp.
Trước đây vào năm 2008, khi những quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam được thiết lập, thì đã có một thỏa hiệp là Hoa Kỳ sẽ không trục xuất những người Việt đến Mỹ trước năm 1995.
Tuy nhiên theo những nguồn tin thân cận từ tòa Bạch Ốc, thì tổng thống Trump vẫn tiếp tục tìm cách trục xuất hàng ngàn những người Việt đến Mỹ trước năm 1995 .
Chính quyền cộng sản Việt Nam lúc đầu chấp nhận thu nhận những người Việt bị trục xuất này, nhưng sau đó đã không đồng ý nhận thêm và chỉ có 11 người Việt không may mắn, đã bị trục xuất về Việt Nam, còn lại hàng ngàn người Việt khác đang bị giam tại các trung tâm tạm giam.
Hàng loạt những cuộc biểu tình của cộng đồng người Việt phản đối việc trục xuất này, đã diễn ra ở nhiều nơi trên toàn nước Mỹ trong những ngày qua.

Tin tức khác...