Trump không biết sự thay đổi thời tiết đến từ đâu?

Hoa Thịnh Đốn: Tuyên bố trong hôm thứ hai ngày 15 tháng 10, tổng thống Trump đã không nói như trước ” nói thời tiết bị thay đổi là một chuyện không thật”, thay vào đó tổng thống Trump đã nhận là có những thay đổi của thời tiết nhưng ông nói là ông không biết những thay đổi này đến từ đâu?
Ông Trump cũng nói là ông không biết sự thay đổi thời tiết do người ta gây ra hay không và ông cũng nghĩ là thời tiết sẽ trở lại ..bình thường!
Vào tháng chạp năm 2012, ông Trump đã nói là chuyện người ta nói thời tiết thay đổi là một chuyện bịp không thật.
Vài ngày sắp tới, tổng thống Trump sẽ đi thị sát những vùng bị bão Michael tàn phá và ông cũng nói là ông không tin chuyện những nhà khoa học cho là thiên tai ngày càng hung bạo vì những thay đổi của thời tiết?

Tin tức khác...