Hàng trăm ngàn người đang sống tạm dung ở Mỹ, sẽ phải ra đi.

Miami Gardens, Florida: Em Ronyde Christina Ponthieux, 11 tuổi là người có quốc tịch Mỹ, đang sống với gia đình ở ngoại ô thành phố Miami, đang ở trong tâm trạng hết sức lo lắng.
Em Christina tuy sinh ở Mỹ và có quốc tịch Hoa Kỳ, nhưng bố mẹ của em là những người di dân đến Hoa Kỳ bất hợp pháp, được sống ở Mỹ trong tình trạng được tạm thời bảo vệ, TPS.
Mới đây chính quyền của tổng thống Trump đã chấm dứt tình trạng bảo vệ tạm thời và buộc hàng trăm ngàn người vừa bị mất tình trạng TPS, phải ra khỏi Hoa Kỳ.
Em Christina lo lắng là một khi bố mẹ của em bị trục xuất thì em sẽ phải đi theo, đến một nơi mà em sẽ không thông hiểu ngôn ngữ cũng như không thích hợp với khí hậu và vùng đất mà gia đình em sẽ phải đến.
Tình trạng tạm dung, the temporary protected status (TPS) đã cho phép trên 300 ngàn người ngoại quốc được sinh sống ở Mỹ từ nhiều thập kỷ qua và nay họ phải ra đi.

Tin tức khác...