Trong vòng 5 năm sắp tới, thị trường địa ốc Canada sẽ đứng giá.

Toronto: Theo bản nghiên cứu của tổ chức  Moody’s Analytics công bố hôm thứ tư ngày 13 tháng 9 thì nền kỹ nghệ nhà cửa ở Canada, phải đối diện với những biện  pháp ngăn chặn giá cả của các cấp chính quyền cũng như mức lãi suất  nợ nhà trên đà gia tăng, sẽ đứng giá trong thời gian 5 năm sắp đến.

Tuy nhiên cũng theo nhận định của ông Andres Carbacho-Burgos, tác giả bản nghiên cứu thì sự chậm bước tiến sẽ không đồng đều trên toàn Canada: có nhiều vùng như vùng thủ phủ  Toronto,và Vamcouver giá cả có thể vẫn gia tăng?

Theo ông Burgos thì thị trường nhà cửa ở Quebec, vùng miền tây và vùng Đại Tây Dương có thể sẽ trải qua một giai đoạn suy thoái.

Cũng theo ông Burgos thì mức gia tăng địa ốc của Canada trong tài khóa ba tháng thứ nhì của năm nay, tính theo tỷ lệ nguyên năm là 14.5 phần trăm. Tỹ lệ gia tăng sẽ giảm xuống còn ở mức 1.3 phần trăm trong những tài khóa kế tiếp, kéo dài cho đến năm 2022?

Bản tường trình cũng cho là có ba nơi giá cả gia tăng là vùng thủ phủ Toronto với mức gia tăng hàng năm ước tính là 7.7 phần trăm.

Thành phố Oshawa đứng hàng thứ nhì với mức gia tăng 7.5 phần trăm và đứng thứ ba là thành phố Hamilton với mức gia tăng 5.8 phần trăm.

 

Tin tức khác...