Nữ bác sĩ người Canada, Daniell Martin và dự thảo bảo hiểm y tế đại chúng cho cư dân Hoa Kỳ.

Hoa Thịnh Đốn: Một nữ bác sĩ ở Toronto, người đã được thế giới  chú ý, khi bà đã công khai bảo vệ chương trình bảo hiểm y tế đại chúng của Canada, trước ủy ban y tế thượng viện Hoa Kỳ vào năm 2014, một lần nữa đã  được chú ý khi  đứng cạnh thượng nghị sĩ Bernie Sanders, tại một cuộc họp báo ở Hoa Thịnh Đốn hôm  thứ tư ngày 13 tháng 9 vừa qua.

Thượng nghị sĩ Sanders của đảng Dân Chủ, đã đệ trình một dự thảo về chương trình bảo hiểm y tế cho cư dân Mỹ, tương tự như chương trình bảo hiểm y tế của Canada.

Trong cuộc họp báo, nữ bác sĩ  Martin đã trương ra cho mọi người thấy thẻ y tế mầu xanh của tỉnh bang Ontario và giải thích cho những cư dân Mỹ biết kà khi bà  đi vào bệnh viện sinh con gái, bà chỉ đưa ra cái thẻ y tế này, và chẳng ai đòi tiền chi phí của bà.

Nữ bác sĩ Martin là bác sĩ gia đình của bệnh viện phụ nữ  Toronto, the Women’s College  Hospital và là associate professor của trường đại học y khoa Toronto.

Bà bác sĩ Martin cũng nói thêm là bà hy vọng là những người Mỹ láng giềng cũng sẽ có những lúc được quyền làm như bà, khi phải vào bệnh viện trong tương lai.

Thượng nghị sĩ Sanders đã mời bác sĩ Martin cùng nhiều bác sĩ Hoa Kỳ khác đến Hoa Thịnh Đốn, với mục đích giúp ông ta trong việc đưa ra một dự thảo về bảo hiểm y tế cho mọi người dân Mỹ, có tên là “Medicare for All”

Dự thảo Medicare for All  cũng tương tự như chương trình bảo hiểm y tế đại chúng của Canada: có khác chăng là dự thảo Medicare for All  bao gồm luôn chương trình bảo hiểm dược phẩm cho cư dân Mỹ.

Trong buỗi nói chuyện, bác sĩ Martin cho biết là chương trình bảo hiểm y tế đại chúng của Canada  đã được cho thi hành từ năm 1968. Cũng theo bác sĩ Martin thì với kết quả của các cuộc thăm dò dân ý mới đây thì 94 phần trăm những người Canadians được hỏi ý kiến, đã cho là chương trình bảo hiểm y tế đại chúng là một niềm tự hào và hãnh diện của ngừoi dân Canada, còn hãnh diện hơn là về môn băng cầu.

Bác sĩ Martin nói  bảo hiểm y tế chỉ có một người trả ( single payer) không qua trung gian của các hãng bảo hiểm,là một biểu tượng của Canada: “những người Canadians chăm sóc cho nhau”.

 

Tin tức khác...