Trong vòng 4 tháng, số bác sĩ ở tỉnh bang Alberta có thể cho toa mua cần sa gia tăng 50 phần trăm.

Edmonton, Albefrta: Vào tháng chạp năm 2016, có 329  bác sĩ ở tỉnh bang Alberta ghi danh trong danh sách những bác sĩ có thể cho toa mua cần sa, và vào tháng 4 năm nay, con số bác sĩ ở tỉnh bang Alberta có quyền cho toa mua cần sa gia tăng lên đến 495 bác sĩ.

Hiện nay có khoảng 10 ngàn cư dân tỉnh bang Alberta cần dùng cần sa để chữa bệnh.

Nữ bác sĩ Lori Montgomery ở thành phố Calgary cho biết là bà đã cho toa cho nhiều bệnh nhân mua cần  sa để chữa những bệnh đau nhức, sau khi các bệnh nhân này dùng các loại thuốc tây mà không khỏi bệnh.

Việc dùng cần sa chữa bệnh cũng là một đề tài tranh luận của các bác sĩ trong tỉnh bang Alberta.

Bác sĩ Granger Avery, chủ tịch hiệp hội các bác sĩ Canada (CMA) đã cho là việc cho toa cần sa chữa bệnh là việc làm cẩn trọng, vì có những hóa chất trong cần sa mà các bác sõ cũng chưa rõ, và những ảnh hưởng của hóa chất này trong việc chữa trị về lâu về dài.

Theo bác sĩ Avery thì vẫn chưa có đủ những bằng chứng cho thấy là cần sa  giúp việc chữa trị bệnh tật.

 

Tin tức khác...