Lính cứu hỏa thành phố Toronto sẽ được trang bị thuốc chống việc dùng ma túy quá liều lượng.

Toronto: Trong hôm thứ hai ngày 31 tháng 7, ông Jim  Jessop, phó trưởng ty cứu hỏa thành phố Toronto đã cho biết là các nhân viên cứu hỏa sẽ được trang bị  thuốc Naloxone, là một loại thuốc  cứu những người vừa bị hôn mê vì dùng ma túy quá liều lượng, những chất ma túy có lẫn nha phiến fentanyl.

Naloxone là một loại thuốc rất mạnh, dùng để ngăn chặn ảnh hưởng  của các loại nha phiến, nhất là loại fentanyl.

Cũng trong hôm thứ hai, ông Joh Tory thị trưởng thành phố Toronto đã xác nhận  chương trình trang bị thuốc naloxone cho những nhân viên cứu hỏa trong thành phố Toronto, khi họ đi hành sự.

Vào khoảng  2,900 nhân viên cứu hỏa trong thành phố, sẽ được gửi đi huấn luyện về các sử dụng thuốc naloxone trong những ngày sắp tới đây.

Tính đến ngày thứ năm tuần trước, có 27 trường hợp dùng ma túy quá liều lượng và trong số này có 4 người chết ở thành phố Toronto.

More Stories...