Trong tận cùng nỗi nhớ

Diên Nghị

Anh ở bên ni
Trông về bên nớ
Em ngồi bên nớ
Tưởng nhớ bên ni
Sau mùa thi
Em về anh ở
Chim hộc chim hồng
Mất nơi trú ngụ
Phương trời bão giông

Em dặn anh gì không
Mà lặng thầm cúi mặt
Chừng trong đôi mắt
Giọt lệ long lanh

Ôi, giọng Huế trong thanh
Ngất ngây hồn lãng tử
Năm năm rồi hai đứa
Vẫn một nhớ hai thương
Năm năm rồi cách trở

Thời gian…
Bóng chiều tà đầu ngõ
Anh còn ở đó
Em vẫn một lòng này
Đầm ấm tay trong tay
Ước mơ ngày hội ngộ

Biết cùng ai chia nỗi nhớ
Hỏi thử hoa Lý hoa Qùy
Hoa nào biết mô tê
Ra đường hỏi khách lạ
Người vội bước hững hờ
Hỏi bầy chim nhởn nhơ
Hỏi từng đàn cá lội

Anh và em vô tội
Sao trời buộc cách chia
Để em ở bên ni
Tưởng gần anh bên nớ
Trong tận cùng nỗi nhớ

Diên Nghị

Tin tức khác...