Trong 1 tuần, có ít nhất 11 người chết khi leo lên đỉnh núi Everest

Hy Mã Lạp Sơn: Hàng năm cứ vào cuối tháng 5, lại có một khoảng thời gian 3 tuần mà thời tiết rất thuận lợi cho việc leo núi ở rặng Hy Mã Lạp Sơn và nhất là leo lên đến đỉnh ngọn núi cao nhất thế giới trong rặng núi này: núi Everest.
Vì thế trong những ngày qua, hàng ngàn người gồm cả những người leo núi, và những người dân địa phương trợ lực cho những người muốn leo lên đến đỉnh núi cao nhất thế giới này.
Cũng vì có quá nhiều người và cũng có nhiều người tay mơ, không có kinh nghiệm cũng như không có khả năng leo nên những đỉnh núi cao, cho nên trong những ngày cuối tuần 25 tháng 5, đã có 7 người leo lên rặng Hy Mã Lạp Sơn đã chết và nâng tổng số người chết vì leo lên rặng núi này trong năm nay lên tới 11 người.
Phần lớn những người chết là những người đến được trạm nghỉ cuối cùng,trước khi đặt chân lênđến đỉnh núi Everest. Ngọn núi Everest cao 8,848 mét và gần trên đỉnh là nơi không có đủ oxygen.
Nhiều người leo núi tay mơ, leo núi vì chỉ muốn đạt được danh hiệu như những người khác, nhưng không chuẩn bị việc tập luyện cho cơ thể quen với tình trạng thiếu oxygen, đã là những người bị chết nhiều nhất.

Tin tức khác...