Các công ty Trung quốc bỏ thêm vào việc đầu tư ở Việt Nam 7 tỷ Mỹ kim

Hà Nội: Trong khi cuộc chiến tranh thương mại giữa Trung quốc và Hoa Kỳ vẫn ở trong tình trang căng thẳng, các nhà đầu tư Trung quốc đã ào ạt đổ thêm tiền đầu tư vào Việt Nam.
Theo cục đầu tư nước ngoài của chính quyền Hà Nội, thì trong năm nay, tính đến ngày 20 tháng 5, các nhà đầu tư Trung quốc đã bỏ thêm đầu từ vào Việt Nam 7 tỷ Mỹ kim, qua mặt các nhà đầu tư của Nhật, Nam Hàn hay Tân Gia Ba.

Tin tức khác...