Trình diễn xiệc trong nhà thờ

Montreal: Đối diện với tình trạng tài chánh khó khăn khi số bổn đạo đến nhà thờ hay dâng cúng ngày một ít, một nhà thờ ở thành phố Montreal đã tìm ra một cách tài trợ mới, và đây là lần đầu tiên có việc mà một đoàn xiệc và một nhà thờ cùng dùng chung một cơ sở.
Đoàn xiệc Le Monastère đã thỏa thuận với nhà thờ St Jax của giáo hội Anh Giáo trong việc sử dụng chính nhà thờ này cho các cuộc biểu diễn xiệc.
Theo mục sư Graham Singh, của nhà thờ St Jax thì việc tổ hợp này đã làm lợi cho cả đôi bên. Căn nhà thờ cũ 150 năm đang cần thêm tài chánh để sửa sang, trong khi cũng như các nhà thờ khác của các tôn giáo ở tỉnh bang Quebec, thì số người đi nhà thờ ngày một thưa thớt, số người dâng cúng lại càng ít hơn.
Những người lớn tuổi ngày một ra đi, trong khi những người trẻ không sùng đạo như những thế hệ cha ông.

Tin tức khác...