Triển vọng có một chính quyền thiểu số: hoặc Bảo Thủ hay Tự Do?

Toronto: Với ngày bầu cử dân biểu liên bang đã cận kề, kết quả của những cuộc thăm dò dân ý vừa được phổ biến hôm thứ hai ngày 14 tháng 10 cho thấy là cử tri vẫn chưa quyết định sẽ bầu cho ai: một chính quyền liên bang của đảng Tự Do hay đảng Bảo Thủ?

Theo kết quả cuộc thăm dò dân ý của tổ chức Nanos Research vừa được phổ biến, thì 32.3 phần trăm những người được hỏi ý kiến ủng hộ đảng Tự Do của thủ tướng Justin Trudeau, trong khi 32.1 phần trăm ủng hộ đảng Bảo Thủ của thủ lãnh Andrew Scheer.
Thật chưa có tỷ lệ bầu cử nào của những năm trước đó lại có thể khít khao như tỷ lệ số người ủng hộ hai đảng Bảo Thủ và Tự Do như năm nay!
Như thế một chính quyền thiểu số sẽ được bầu lên và chính quyền này sẽ phải tổ hợp với một đảng khác như đảng NDP hay đảng Xanh, để có đủ đa số cầm quyền.

Thủ tướng Justin Trudeau không trả lời những câu hỏi của báo chí về một chính quyền thiểu số mà đảng Tự Do có thể sẽ phải hợp với đảng NDP, trong khi thủ lãnh Andrew Scheer bác bỏ việc thiết lập một chính quyền thiểu số của đảng Bảo Thủ.

Cũng theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 14 tháng 10, thì số người đi bầu cử trước trong những ngày lễ Tạ Ơn lên đến 2 triệu người: gia tăng 25 phần trăm so với số người đi bầu trước trong cuộc bầu cử dân biểu liên bang năm 2015.

Tin tức khác...