Tìm thấy những con cá hồi lai giống

Vancouver Island: Trong hôm thứ hai 14 tháng 10, người ta tìm thấy những con cá hồi lai giống trên sông Cowichan tại Vancouver Island.
Loại cá hồi lai giống của hai loại cá hồi coho và chinook.

Theo giáo sư sinh vật Andres Araujo của bộ ngư nghiệp đại dương và Will Duguid của trường đại học Victoria, thì những con cá hồi lai giống ở thế hệ thứ hai, tức là con của những con cá hồi đã lai giống trước.

Việc lai giống hai loại cá hồi là một chuyện lạ, vì mùa đẻ trứng của cá hồi coho và chinook không cùng một thời điểm.
Theo ông Duguid thì có những loài cá lai giống như cá rainbow trout và Cuttroat trout, nhưng ít bao giờ thấy có loài cá hồi hoang dã lai giống.

Tin tức khác...