Triển lãm du lịch ở Mississauga

 
Hình và bài viết: Phạm Thảo
Mississauga, Ontario: Trưng bày du lịch của Mississauga 2017 được tổ chức bởi thành phố Mississauga và Du lịch Toronto West – Mississauga ngày Thứ Tư, ngày 1 tháng 3 năm 2017 vào lúc 3 – 5 giờ chiều tại C Banquets, Civic Center là cơ hội để khách sạn địa phương, nhà hàng và khách du lịch địa phương được cập nhật về các kế hoạch tương lai cho Du lịch ở Mississauga.
Chủ đề của sự kiện để hướng dẫn du khách với một chương trình Canada 150 tập trung vào sự đa dạng văn hoá tại Mississauga. Mục tiêu truyền thông của sự kiện này là nâng cao nhận thức của cộng đồng về các sáng kiến du lịch do thành phố dẫn đầu và xây dựng một mạng lưới các bên liên quan đến du lịch.
Sự kiện bao gồm những bài thuyết trình, một phòng triển lãm, cocktail và mạng và giải trí trực tiếp. Bản trình bày cập nhật về:
1. Thống kê du lịch cho Mississauga từ năm 2016
2. Hướng dẫn du khách mới năm 2017
3. DiscoverMississauga.ca cơ hội tiếp thị miễn phí
4. Các sự kiện Du lịch Thể thao năm 2017
Gian hàng Việt Nam đã được mời tham gia giải trí để trưng bày Carassauga.
Tin tức khác...