Trị giá của đồng tiền ảo Bitcoin xuống giá 37 phần trăm trong tháng 11 năm 2018.

Nữu Ước: Giá của đồng tiền ảo Bitcoin vào đầu tháng 11 năm 2018 ở mức trên 6 ngàn Mỹ kim, và trong vòng 1 tháng tính đến cuối tháng, giá xuống còn ở mức 4 ngàn Mỹ kim, sút giảm 37 phần trăm trong vòng 1 tháng và đã làm thiệt hại cho những nhà đầu tư số tiền khổng lồ là 70 tỷ Mỹ kim.
Theo nhận định của những nhà chuyên môn thì người ta cũng chưa biết là giá của những đồng tiền ảo đã xuống đến tận đáy hay chưa?
Tưởng cũng nên nói thêm là của đồng Bitcoin có lúc lên đến gần 20 ngàn Mỹ kim trước khi sụt giá nặng nề.
Cũng có tin cho biết rất nhiều nhà đầu tư Việt Nam đã tán gia bại sản vì mua đồng Bitcoin ở lúc giá quá cao. Giá của đồng Bitcoin đã sút giảm 80 phần trăm từ mức 20 ngàn Mỹ kim cho đến nay.
Giá đồng Bitcoin trên thị trường tiền tệ trong ngày thứ sáu 30 tháng 11 chỉ còn ở mức 3,878 Mỹ kim.

Tin tức khác...